Badania składu jakościowego komunalnych osadów ściekowych i gruntów

Przyrodnicze, bądź rolnicze stosowanie komunalnych osadów ściekowych nakłada na ich wytwórcę obowiązek wykonywania badań składu jakościowego osadów. Badania te mają za zadanie określenie przydatności osadów do wykorzystania w celach określonych w art. 43 ustawy o odpadach.
Na wytwórcy osadów spoczywa też obowiązek przeprowadzenia badań gruntów przed przystąpieniem do nawożenia osadami, jak również później, w trakcie nawożenia prowadzenia monitoringu nawożonych gruntów.

Na zlecenie wykonujemy kompleksowe badania składu jakościowego osadów ściekowych, oraz gruntów przeznaczonych do ich stosowania.
W ramach zlecenia wykonywane są:
  • pobór reprezentatywnych próbek osadów i gruntów
  • stosowne analizy osadów i gruntów w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 01.08.2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. nr 134 poz. 1140),
  • raport z badań zawierający niezbędne informacje o jakości badanych osadów i gruntów oraz możliwości ich dalszego wykorzystania
  • określenie możliwych do zastosowania dawek komunalnych osadów ściekowych w zależności od stwierdzonych zawartości metali ciężkich

W zakresie poboru próbek i badań współpracujemy z firmą Laboratoria Wessling Holding GmbH, która posiada wdrożony system jakości zgodny z normą DIN EN ISO/IEC 17025:2005. Firma posiada akredytację wydaną przez Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH: DAP-PL-1237.99 na ponad 250 metod wyspecyfikowanych pod adresem www.dap.de/anl/PL123799.pdf.
http://pl.wessling-group.com/pl/obsluga-klienta/do-pobrania/Informacja o nowych zasadach dotyczących cookies

ZAMKNIJ

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu zapewnienia jej prawidłowej funkcjonalności. Informujemy, że te pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu, z którego ta strona jest wyświetlana. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj. W każdej chwili możesz dokonać zmian dotyczących tych plików w swoim urządzeniu.


Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000717352.