Osady ściekowe

  • Koncepcje zagospodarowania
  • Dobór urządzeń odwadniających
  • Dobór technologii higienizacji
  • Dobór technologii przetwarzania i zagospodarowania

Komunalne osady ściekowe są nieodłącznym odpadem powstającym na oczyszczalniach w procesie oczyszczania ścieków. W większości przypadków oczyszczalnie nie posiadają ostatecznych sposobów zagospodarowania osadów. Stanowi to bardzo poważny problem w skali całego kraju.
Posiadając wieloletnie doświadczenie oferujemy rozwiązania gospodarki osadami począwszy od doboru urządzeń do odwadniania i higienizacji osadów poprzez doradztwo sposobu zagospodarowania osadów, wszelkie uzgodnienia administracyjne zezwalające na uruchomienie instalacji, badania składu jakościowego osadów, dobór reagentów do higienizacji, ustalanie dawek w przypadku rolniczego czy przyrodniczego stosowania osadów, wdrożenia technologii odzysku osadów, jak również odbiór z terenu oczyszczalni i przyrodnicze zagospodarowanie.
Nasze rozwiązania funkcjonują na oczyszczalniach w Boguszowicach, Iławie, Żarach, Kościanie, Wągrowcu, Jastrzębiu Zdroju, Kozienicach, Myszkowie, Kłodzku i wielu innych.
Wykonaliśmy też szereg prac związanych z przyrodniczym stosowaniem osadów. Największa z nich to rekultywacja poligonu w Braniewie. Ciekawym rozwiązaniem szczególnie dla małych oczyszczalni są oferowane przez nas preparaty wapniowo-organiczne wytwarzane na bazie wapna palonego. Zrealizowaliśmy szereg nietypowych projektów odzysku osadów m.in. przetwarzanie osadów na kompozyty mineralno-organiczne, roślinne odwadnianie osadów czy suszenie w suszarniach słonecznych i hybrydowych.Informacja o nowych zasadach dotyczących cookies

ZAMKNIJ

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu zapewnienia jej prawidłowej funkcjonalności. Informujemy, że te pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu, z którego ta strona jest wyświetlana. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj. W każdej chwili możesz dokonać zmian dotyczących tych plików w swoim urządzeniu.


Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000717352.