Opracowania z zakresu gospodarki osadami ściekowymi i innymi odpadami

  • Koncepcje i technologie gospodarowania osadami ściekowymi i innymi odpadami
  • Dobór urządzeń do odwadniania osadów
  • Dobór technologii higienizacji osadów
  • Ustalenie kodów odpadów
  • Programy Gospodarki OdpadamiInformacja o nowych zasadach dotyczących cookies

ZAMKNIJ

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu zapewnienia jej prawidłowej funkcjonalności. Informujemy, że te pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu, z którego ta strona jest wyświetlana. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj. W każdej chwili możesz dokonać zmian dotyczących tych plików w swoim urządzeniu.


Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000717352.