Przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowych

  • Opracowanie wniosków o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
  • Opracowanie kart informacyjnych przedsięwzięcia (na podstawie art. 2 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227)
  • Nadzór nad procesem uzgadniania wniosku do momentu uzyskania decyzji środowiskowejInformacja o nowych zasadach dotyczących cookies

ZAMKNIJ

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu zapewnienia jej prawidłowej funkcjonalności. Informujemy, że te pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu, z którego ta strona jest wyświetlana. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj. W każdej chwili możesz dokonać zmian dotyczących tych plików w swoim urządzeniu.


Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000717352.