Kontakt

EKOTOP Roman Sobczyk sp. k.
64-920 Piła, ul. Wawelska 25/1
tel. +48 (67) 215 36 89
tel. kom. +48 603 363 469
ekotop@ekotop.eu

Forum Eksploatatora 3/2010 - Suszarnie osadów zasilane energią niekonwencjonalną

mgr inż. Małgorzata Sypuła


Suszarnie osadów zasilane energią niekonwencjonalną,
przegląd instalacji zaprojektowanych przez EKOTOP dr inż. Roman Sobczyk


W niniejszym artykule dokonano przeglądu zaprojektowanych przez firmę dr inż. Romana Sobczyka EKOTOP z Piły instalacji do suszenia osadów, wykorzystujących odnawialne źródła energii: słońce, ciepło gruntu, ścieków, ciepło z chłodzenia kogenaratorów, ciepło ze spalania biogazu.

Począwszy od 2007 roku do dnia dzisiejszego firma zaprojektowała 12 hal suszarniczych: Dziarny k. Iławy (1 hala; użytkownik: Wodociągi Iławskie Sp. z o.o.), Kozienice (1 hala; użytkownik: Kozienicka Gospodarka Komunalna w Kozienicach), Żary (3 hale; użytkownik: Spółka Wodno-Ściekowa „Złota Struga”), Żagań (3 hale + magazyn osadu odwodnionego; użytkownik: Spółka Wodno-Ściekowa „Bóbr”; Lubawa (1 hala; użytkownik: PWiK Sp. z o.o. w Lubawie), Myszków (2 hale, użytkownik: ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie), Kłodzko (2 hale, użytkownik: Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o.). Aktualnie projektowane są cztery kolejne instalacje.

Wszystkie dotychczasowe suszarnie są obiektami podobnymi do szklarni ogrodniczych z dwuspadzistym dachem o konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie, pokrytej lekkim tworzywem poliwęglanowym. Zastosowana technologia suszenia prowadzona jest w układzie liniowym z wykorzystaniem nawowych przegarniaczy osadu. Dostawa osadu do suszarni realizowana jest automatycznie z wykorzystaniem układów dozujących, bądź dozująco-rozprowadzających lub z wykorzystaniem ładowarki czołowej. Susz osadowy odbierany jest na końcu hal ładowarką czołową. Istnieje również możliwość zastosowania systemu automatycznego rozładunku.
Wentylacja hal prowadzona jest w układzie grawitacyjno-wymuszonym poprzez uchylne okna kalenicowe, wentylatory promieniowe umieszczone wewnątrz, pod dachem hali, bądź klapy wentylacyjne w jej szczytach.
Urządzenia do zadawania osadu, przerzucania oraz wentylatory zasilane są energią elektryczną – dostarczaną z zewnątrz. W przypadku suszarni w Dziarnach własną energią wytwarzaną przez kogeneratory zasilane biogazem.

W przypadku instalacji posiadających wspomaganie suszenia prowadzone ono jest za pomocą ogrzewania posadzkowego. W instalacjach tych do zasilania posadzki zastosowano indywidualne systemy bazujące na odzysku ciepła, które dobierane są w zależności od lokalnych możliwości oczyszczalni.
Najbardziej rozbudowany, pozwalający na dywersyfikację możliwości wykorzystania różnych źródeł energii układ zasilania posadzki posiada suszarnia w Dziarnach.

Ideą firmy EKOTOP w dalszych pracach projektowych jest dopracowanie autonomicznego układu zasilania suszarni, uniezależniającego pracę instalacji od jakichkolwiek źródeł energii konwencjonalnej. Pod uwagę brane są fotowoltaiczne i wiatrowe systemy wytwarzania energii elektrycznej.

Pierwsza słoneczna suszarnia osadów zaprojektowana przez firmę EKOTOP z Piły w miejscowości Dziarny k. Iławy oddana została do użytku w 2007 roku. Suszarnia ta jest instalacją hybrydową wykorzystującą energię słońca (efekt cieplarniany) oraz inne niekonwencjonalne źródła energii do ogrzewania posadzki. Są to: energia ścieków oczyszczonych, gruntu, energia z chłodzenia kogenaratorów. Parametry techniczne suszarni umożliwiają wysuszenie osadów odwodnionych o początkowej zawartości suchej masy (ok 19%) i ilości 3000 Mg/rok. Zakładana końcowa sucha masa suszu, średnio > 60%. Hybryda ta funkcjonuje od 2007 roku i wg informacji uzyskanych od eksploatatora – Wodociągów Iławskich, w ubiegłym roku wysuszyła ponad 3700 Mg osadów o początkowej zawartości suchej masy nie przekraczającej 14%. Uzyskany średni wynik suchej masy osadu wychodzącego z suszarni oscylował w granicach 60%. Suszarnia zaprojektowana została jako jednonawowa hala o wymiarach 128 x 12 m i ok 6 m wysokości w kalenicy z przewyższeniami na szczytach umożliwiającymi łatwiejszy załadunek i rozładunek osadu. Załadunek osadu do hali realizowany jest w przypadku tej suszarni z wykorzystaniem zespołu przenośników spiralnych, które odbierają odwodnione mechanicznie osady bezpośrednio spod wirówki i zadają na początek hali. W przypadku instalacji do odzysku ciepła ze ścieków oczyszczonych po raz pierwszy zastosowano nietypowy, autorski pomysł kolektora dolnego źródła ciepła umieszczonego wewnątrz osadnika wtórnego, którego skuteczność potwierdzona została ponad 2-letnim okresem eksploatacji. Suszarnia pracuje w układzie całorocznym. W przypadku ujemnych temperatur zabezpieczenie przed zamarznięciem osadu stanowi ogrzewana posadzka.


Fot. 1. Suszarnia w Dziarnach k.Iławy


Fot 2. Suszarnia w Dziarnach. Układ zadawania osadu do hali


Fot. 3. Suszarnia w Dziarnach. Wymiennik ciepła

W tym samym roku wybudowana została też suszarnia do produkcji „paliwa alternatywnego” na oczyszczalni w Kozienicach. Instalacja ta do suszenia osadów wykorzystuje jedynie energię słoneczną. Suszarnia zaprojektowana została jako jednonawowa hala o wymiarach 60 x 12 m i ok 6 m wysokości w kalenicy z przewyższeniami na szczytach umożliwiającymi łatwiejszy załadunek i rozładunek osadu. Załadunek osadu i rozładunek suszu prowadzony jest ładowarką czołową. Suszarnia zaprojektowana została do wysuszenia osadów w ilości 650 Mg/rok.


Fot. 4 . Suszarnia w Kozienicach

W 2009 roku oddano do eksploatacji suszarnię na oczyszczalni ścieków „Złota Struga” w Żarach. Instalacja składa się z trzech, jednonawowych hal suszarniczych, każda o wymiarach 116 i szerokości 12 m wysokość w kalenicy ok. 6 m. Osad zadawany i odbierany jest ładowarką czołową. Suszarnia efektywnie pracuje jedynie w miesiącach ciepłych i zaprojektowana została do wysuszenia 3574 Mg osadów rocznie. W miesiącach zimowych, suszenie ustaje, w zależności od panujących temperatur.


Fot.5 . Suszarnia w Żarach


Fot. 6. Suszarnia w Żarach

W styczniu 2010 roku oddano do użytkowania suszarnię na oczyszczalni ścieków w Myszkowie. Suszarnię zaprojektowano jako jednonawową hybrydę wykorzystującą energię słoneczną (efekt cieplarniany) i energię ścieków oczyszczonych do ogrzewania posadzki. Suszarnia posiada wymiary 116 x 12 m szerokości. W układzie zaprojektowano 2 hale przeznaczone do wysuszenia 4 237 Mg osadów rocznie. Aktualnie wybudowano jedną halę suszarniczą.
Suszarnia pracuje w układzie całorocznym (tegoroczna zima pokazała, że dzięki funkcjonowaniu ogrzewanej posadzki osady nie zamarzają).


Fot. 7. Suszarnia w Myszkowie


Fot. 8. Suszarnia w Myszkowie. Realizacja ogrzewanej posadzki

Najnowsza suszarnia powstaje na oczyszczalni w Kłodzku. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy będziecie w rękach trzymać niniejszy, targowy numer FE trwał będzie rozruch suszarni. Pragnę nadmienić, że wyposażona zostanie ona w urządzenia najnowszej generacji firmy Huber, o wyjątkowo niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną, w całości wykonane ze stali nierdzewnej.


Fot.9. Suszarnia w Kłodzku. Realizacja ogrzewanej posadzki


Fot. 10. Suszarnia w Kłodzku

W realizacji zaprojektowanych obiektów, jako podwykonawcy większości prac budowlanych, konstrukcyjnych oraz ogrzewanych posadzek była firma ZAKŁAD BUDOWLANY Waldemar Zawadzki z Iławy. Systemy odzysku ciepła i zasilania posadzek dla suszarni w Iławie, Myszkowie i Kłodzku wykonywała firma PILGAZ Kazimierz Grzesiak z Piły. Firmy te aktualnie posiadają największe w kraju doświadczenie w budowie tego typu instalacji.
Od początku swojej działalności specjalizujemy się w gospodarce osadami ściekowymi posiadając duże doświadczenie i referencje w tym zakresie.
W imieniu firmy EKOTOP z Piły, zapraszam wszystkich zainteresowanych do współpracy oferując kompleksową obsługę w poniższym zakresie:
 • analiza możliwości, kierunków i sposobów gospodarowania osadami
 • opracowanie symulacji słonecznego suszenia osadów w zależności od lokalnych warunków meteorologicznych i lokalizacyjnych oczyszczalni
 • opracowanie koncepcji instalacji słonecznej suszarni
 • dobór wyposażenia technicznego i technologicznego suszarni słonecznej
 • przygotowanie wniosku o wydanie warunków lokalizacji inwestycji
 • opracowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
 • opracowanie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
 • pilotowanie uzgodnień do momentu uzyskania decyzji środowiskowej
 • opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych wraz ze specyfikacją techniczną robót, przedmiarem i kosztorysem
 • przygotowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie inwestycji
 • organizacja i zabezpieczenie kompleksowej realizacji inwestycji
 • sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją suszarni

dyrektor
dr inż. Roman Sobczyk
Pliki do pobraniaInformacja o nowych zasadach dotyczących cookies

ZAMKNIJ

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu zapewnienia jej prawidłowej funkcjonalności. Informujemy, że te pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu, z którego ta strona jest wyświetlana. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj. W każdej chwili możesz dokonać zmian dotyczących tych plików w swoim urządzeniu.


Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000717352.