Kontakt

EKOTOP Roman Sobczyk sp. k.
64-920 Piła, ul. Wawelska 25/1
tel. +48 (67) 215 36 89
tel. kom. +48 603 363 469
ekotop@ekotop.eu

Forum Eksploatatora 4/2010 - Suszarnia osadów ściekowych na oczyszczalni w Kłodzku oddana do eksploatacji

Dr inż. Roman Sobczyk


Suszarnia osadów ściekowych na oczyszczalni w Kłodzku oddana do eksploatacji

16 czerwca 2010 r. odbyło się uroczyste przekazanie do eksploatacji stacji odwadniania oraz suszarni osadów na oczyszczalni ścieków w Kłodzku.


Fot 1. Uroczyste otwarcie i przekazanie instalacji do użytkowania

Realizacja inwestycji zgodnie z ustalonym harmonogramem zakończona została 30 maja b.r. i trwała niespełna 7 miesięcy począwszy od października 2009 r. Kompletny projekt suszarni bazującej na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (energia cieplna słońca i energia ścieków oczyszczonych) oraz wszelkie uzgodnienia środowiskowe i administracyjne dla realizacji inwestycji opracowała firma dr inż. Romana Sobczyka EKOTOP z Piły.
Na całość inwestycji składają się:
  • stacja odwadniania osadów wyposażona w wirówkę firmy Flottweg,
  • układ automatyki koordynującej współdziałanie stacji odwadniania z pracą urządzeń suszarni,
  • hala suszarnicza wyposażona w energooszczędne urządzenia najnowszej generacji firmy HUBER wykonane ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej. Suszarnia wyposażona została w ogrzewaną posadzkę i wydzielony magazyn wysuszonego osadu,
  • autorska instalacja odzysku ciepła ze ścieków oczyszczonych firmy EKOTOP wraz z ciepłownią alternatywną wyposażoną w kaskadowy układ pomp ciepła.

Zarówno stacja mechanicznego odwadniania jak i ciepłownia alternatywna zaprojektowane zostały pod kątem zwiększenia przepustowości i realizacji w niedalekiej przyszłości drugiej hali suszarniczej, która umożliwi przyjmowanie do suszenia osadów z okolicznych mniejszych oczyszczalni.

Przekazana do użytkowania instalacja umożliwi aktualnie wysuszenie ok. 1300ton mechanicznie odwodnionych osadów na rok. Po zakończeniu suszenia ich objętość ulegnie zmniejszeniu do około 455 ton. Końcowa sucha masa granulatu kształtowała się będzie na poziomie 65%.
Inwestycja kosztowała ponad 6 mln zł, a pieniądze na jej realizację pochodziły ze środków EKOFUNDUSZU (36,21%), WFOŚiGW we Wrocławiu (48,51%) oraz środków Wodociągów Kłodzkich (15,28%).
Stacja mechanicznego odwadniania osadu jak i hala suszarnicza usytuowane zostały w bezpośrednim sąsiedztwie wydzielonej komory fermentacyjnej WKF(Fot. 2.).


Fot. 2. Stacja odwadniania osadów i suszarnia zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie WKF

Dotychczasowa, funkcjonująca na oczyszczalni prasa śrubowa została zastąpiona nowoczesną instalacją, umożliwiającą mechanicznie odwodnienie osadu przefermentowanego do minimum 25% suchej masy. Urządzenia stacji odwadniania osadów ulokowane zostały w kontenerze i są dostosowane do współpracy z mechanicznymi urządzeniami do odbioru i obróbki osadów w hali suszarniczej. Kontener stacji odwadniania osadów wykonany jest z lekkiej płyty warstwowej o wymiarach w rzucie 10 x 5m (Fot. 3.).


Fot.3. Widoczny na pierwszym planie kontener stacji mechanicznego odwadniania osadów

Hala suszarni wykonana została w konstrukcji stalowej cynkowanej na gorąco i pokryta jest tworzywem poliwęglanowym dwukomorowym, a jej wymiary w rzucie wynoszą ca 10 m x 120 m. Hala posiada część czynną o długości ponad 97 m (Fot. 4) i część magazynową dla wysuszonego osadu o długości ca 23 m (Fot. 5.). Część magazynowa wyposażona jest w betonowe zasieki umożliwiające pryzmowanie suszonego osadu.


Fot. 4. Część czynna suszarni osadów


Fot. 5. Część magazynowa wysuszonego osadu

Odwodniony osad bezpośrednio z zasobnika wirówki zsypywany jest do transportera ślimakowego ukośnego, pełniącego rolę podajnika zadającego osad do suszarni (Fot. 6.).


Fot. 6. Automatyczne zadawanie mechanicznie odwodnionego osadu do hali suszarni ukośnym przenośnikiem spiralnym.

Z przenośnika osady zsypywane są do układu dozowania osadów, którego zadaniem jest równomierne podanie osadu na początek hali, na całej jej szerokości (Fot. 7.).


Fot. 7. Układ zadawnia osadu do hali

Z układem zadawania współpracuje przerzucarka (Fot. 8.), która odbiera wprowadzony do hali osad i równomiernie rozplantowywuje go po całej powierzchni czynnej hali suszarniczej, zapewnia przewracanie oraz przesuwanie wysuszonego osadu na koniec hali, gdzie zsypuje go do części magazynowej. Na zakończeniu posadzki hali części czynnej zaprojektowano uskok umożliwiający zsypywanie wysuszonego osadu do zagłębienia znajdującego się w części magazynowej stanowiący jednocześnie „zaporę” ułatwiającą pobieranie granulatu łyżką ładowarki (Fot. 4).


Fot. 8. Przerzucarka osadów

Układ wentylacji hali stanowią:
- automatycznie otwierane okna dachowe wykonane w dwóch, niezależnych od siebie segmentach na całej długości dachu w części czynnej hali, wraz z szczeliną wentylacyjną pomiędzy fundamentem, a poliwęglanową obudową ścian bocznych hali (Fot. 9.),
- wentylatory podwieszone pod dachem wewnątrz hali (Fot. 10.)
- oraz klapy żaluzjowe w jej szczytach (Fot. 11).


Fot. 9. Uchylne okna dachowe w kalenicy hali, dołem szczelina wentylacyjna


Fot. 10. Wentylatory mechaniczne


Fot. 11. Klapy wentylacyjne w szczycie hali

Wysokość wjazdu do części magazynowej hali dostosowano do wymiarów ładowarki kołowej. Dlatego też część magazynowa jest wyższa od części czynnej hali (Fot. 12).


Fot. 12. Część magazynowa – widok od strony bramy wjazdowej

Wspomaganie procesu suszenia i uniezależnienie od warunków pogodowych realizowane jest dzięki ogrzewanej posadzce czynnej części hali. Ciepło do ogrzewania wytwarzane jest pompami ciepła ( Fot. 13) odzyskującymi energię cieplną ze ścieków oczyszczonych w osadniku wtórnym (Fot 14).


Fot. 13. Pompy ciepła


Fot. 14. Osadnik wtórny – wewnątrz z wymiennikiem ciepła

Ciepłownia alternatywna z pompami ciepła, zasilająca posadzkę zlokalizowana została w budynku byłej pompowni „okrąglaka” (Fot. 15).


Fot. 15. Okrąglak – miejsce lokalizacji ciepłowni alternatywnej

Suszarnia hybrydowa w Kłodzku jest już piątą, funkcjonującą suszarnią zaprojektowaną od podstaw przez firmę EKOTOP z Piły. Wcześniejsze instalacje korzystające wyłącznie z energii słonecznej (suszarnie słoneczne) bądź innych źródeł odnawialnych (suszarnie hybrydowe) funkcjonują już w Dziarnach (warmińsko-mazurskie), Kozienicach (mazowieckie), Żarach (lubuskie), Myszkowie (śląskie). Pierwsza zaprojektowana przez EKOTOP suszarnia w Dziarnach pracuje już od 2007 roku. Pozwoliła ona firmie na dopracowanie kolejnych instalacji, a przede wszystkim wyeliminowała rozwiązania, które nie sprawdziły się w obsłudze, bądź stanowiły „wąskie gardło” w jej eksploatacji.
Suszarnia w Kłodzku wykorzystuje najnowsze zdobycze technologiczne, a przede wszystkim po raz pierwszy wyposażono ją w najnowszej generacji przerzucarkę firmy HUBER wykonaną ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, której zużycie energii jest o połowę niższe od urządzeń dotychczas stosowanych.
Projekt suszarni w Kłodzku oparty jest o kryteria trwałości i niezawodności i miejmy nadzieję, że specyficzny klimat Kotliny Kłodzkiej podda ostrej weryfikacji przyjęte rozwiązanie.

Pragnę podzielić się również z czytelnikami, że firma EKOTOP z Piły, jako jedna z 29 polskich firm zakwalifikowana została do konkursu GREEN EVO -Akcelerator Zielonych Technologii. Jest to innowacyjny projekt Ministerstwa Środowiska przygotowany żeby zbadać potencjał Polski w obszarze technologii środowiskowych i kompleksowo wesprzeć rozwój tych firm, które mają największe szanse skutecznie konkurować na globalnym rynku zielonych technologii.
Z rąk Ministra Środowiska prof. Andrzeja Kraszewskiego i byłego Ministra prof. Macieja Nowickiego odebraliśmy certyfikat (Fot. 16).


Fot 16. Certyfikat Green Evo

Mamy nadzieję, że dotychczasowe osiągnięcia jak również plany rozwojowe firmy pozwolą na to, abyśmy znaleźli się w czołówce polskich firm skutecznie promujących zielone technologie z pożytkiem dla środowiska, a jednocześnie godnie reprezentując Polskę na globalnym rynku zielonych technologii.
Pliki do pobraniaInformacja o nowych zasadach dotyczących cookies

ZAMKNIJ

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu zapewnienia jej prawidłowej funkcjonalności. Informujemy, że te pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu, z którego ta strona jest wyświetlana. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj. W każdej chwili możesz dokonać zmian dotyczących tych plików w swoim urządzeniu.


Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000717352.