Dostawy wapna do higienizacji osadów ściekowych

Podstawowym warunkiem wykorzystania komunalnych osadów ściekowych w uprawach rolnych jest zachowanie ich czystości mikrobiologiczno-parazytologicznej.
Zastosowanie wapna palonego* do higienizacji komunalnych osadów ściekowych pozwala skutecznie niszczyć występujące w nich drobnoustroje oraz eliminować nieprzyjemne zapachy.

Higienizując osady wapnem uzyskujemy preparaty wapniowo-organiczne nadające się do odkwaszania gruntów, które dodatkowo zawierają znaczne ilości materii organicznej.
Preparaty wytworzone na bazie wapna palonego i komunalnych osadów ściekowych mogą z powodzeniem stanowić substytut stosowanych w rolnictwie nawozów wapniowych.
Posiadając wieloletnie doświadczenie w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi oraz higienizacji osadów wapnem oferujemy:
  • opracowanie technologii przetwarzania osadów na preparaty wapniowo-organiczne,
  • dobór dawek wapna oraz kompleksową dostawę najwyższej jakości wapna,
  • doradztwo w przygotowaniu uzgodnień administracyjnych związanych z wdrożeniem technologii i stosowaniem preparatów.
Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim dla małych oczyszczalni ścieków posiadających osady nadające się do rolniczego wykorzystania.

* Wapno budowlane CL 90 (palone mielone) produkowane przez Z.P.W. TRZUSKAWICA S.A. spełnia wymagania normy PN-B-30020:1999 „Wapno budowlane. Wymagania”.

Jako przedstawiciel producenta wapna Z.P.W. TRZUSKAWICA S.A. realizujemy DOSTAWY WAPNA dla oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.
Pliki do pobraniaInformacja o nowych zasadach dotyczących cookies

ZAMKNIJ

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu zapewnienia jej prawidłowej funkcjonalności. Informujemy, że te pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu, z którego ta strona jest wyświetlana. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj. W każdej chwili możesz dokonać zmian dotyczących tych plików w swoim urządzeniu.


Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000717352.