Gospodarka odpadami - projekty i realizacja

ROZWIĄZANIA KONCEPCYJNE

W swojej karierze wykonaliśmy wiele koncepcji technologii gospodarki odpadami, osadami ściekowymi, rozwiązań gospodarki wodno-ściekowej czy innych dotyczących ochrony środowiska. Opracowania te pozwalają inwestorowi na szersze zapoznanie się z przedstawionymi rozwiązaniami, ich wadami, zaletami, aspektami technicznymi, ekonomicznymi, prawnymi, możliwościami pozyskiwania środków na ich realizację czy oddziaływaniem na środowisko. Spośród wielu wykonanych koncepcji ważniejsze to:
 • Wielowariantowa koncepcja kompleksowego rozwiązania gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi z oczyszczalni ścieków w Opolu,
 • Wielowariantowa koncepcja kompleksowego rozwiązania gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi z oczyszczalni ścieków Boguszowice
 • Technologia prowadzenia fermentacji metanowej innych odpadów organicznych wspólnie z komunalnymi osadami ściekowymi na oczyszczalni ścieków w Żorach,
 • Studium przedprojektowe rozwiązań gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi na oczyszczalni ścieków w Żarach,
 • Studium przedprojektowe rozwiązań gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi na oczyszczalni ścieków w Żaganiu,
 • Koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Piszu,
 • Wariantowa koncepcja prowadzenia gospodarki osadami ściekowymi z oczyszczalni ścieków w Chodzieży,
 • Koncepcja kanalizacji Gmina Krajenka,
 • Koncepcja produkcji kompozytów mineralno-organicznych na oczyszczalni ścieków w Jastrzębiu Zdroju.
 • Wielowariantowa koncepcja wykorzystania osadów z oczyszczalni ścieków Zgierskiej Spółki Wodnej w Zgierzu dla potrzeb rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Zgierzu
 • Wariantowa koncepcja prowadzenia gospodarki osadami ściekowymi z oczyszczalni ścieków w Chełmnie
 • Koncepcja zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dziarnach
 • Koncepcja słonecznego suszenia osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków zakładów farmaceutycznych POLPHARMA w Starogardzie Gdańskim
 • Koncepcja zmiany sposobu użytkowania lagun osadowych oczyszczalni w Skarżysku Kamiennej na instalację odzysku osadów ściekowych metodą hydrofitową


PRACE PROJEKTOWE

Na podstawie opracowanych koncepcji wykonujemy kompletne projekty budowlane umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę. Przygotowujemy również przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania robót. Służymy inwestorowi pomocą przy wyborze najlepszego wykonawcy. Sprawujemy nadzór autorski nad realizacją inwestycji.
Zajmujemy się projektowaniem obiektów z zakresu inżynierii i ochrony środowiska m.in.:
 • słonecznych suszarni osadów ściekowych,
 • systemów odzysku ciepła ze ścieków i gruntu,
 • rekultywacji składowisk,
 • modernizacji oczyszczalni ścieków,
 • wodociągów i kanalizacji.

Spośród wykonanych przez nas ważniejszych projektów wymienić można:
 • Powiatowa słoneczna suszarnia osadów w Dziarnach k. Iławy wraz z systemem odzysku ciepła ze ścieków oczyszczonych i gruntu
 • Instalacja wytwarzania paliwa alternatywnego z osadów ściekowych i komunalnych odpadów palnych na terenie oczyszczalni ścieków w Kozienicach
 • Powiatowa słoneczna suszarnia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Myszkowie wraz z systemem odzysku ciepła ze ścieków oczyszczonych i gruntu
 • Centralna słoneczna suszarnia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Kłodzku
 • Słoneczna suszarnia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Lubawie
 • Słoneczna suszarnia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Żarach
 • Słoneczna suszarnia osadów ściekowych wraz z magazynem osadów i infrastrukturą na oczyszczalni ścieków w Żaganiu
 • Słoneczna suszarnia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Płońsku
 • Rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Budzyniu
 • Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wysokiej Wielkiej
 • Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krajence
 • Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Jaktorowie
 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radawnicy
 • Stacja odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie
 • Budowa wodociągu dla miasta Krajenka
 • Sieć wodociągowa Chojna–Parkowo wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody.
 • Kompostownia pryzmowa odpadów organicznych pozyskanych z selektywnej zbiórki odpadów oraz komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w BiłgorajuInformacja o nowych zasadach dotyczących cookies

ZAMKNIJ

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu zapewnienia jej prawidłowej funkcjonalności. Informujemy, że te pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu, z którego ta strona jest wyświetlana. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj. W każdej chwili możesz dokonać zmian dotyczących tych plików w swoim urządzeniu.


Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000717352.