Słoneczne i hybrydowe suszarnie osadów ściekowych

Słoneczne i hybrydowe suszarnie osadów są obecnie jednymi z najbardziej pożądanych, i na które jest olbrzymi popyt rozwiązaniami, pozwalającymi na zmianę fizycznych właściwości osadów ściekowych przed ich finalnym zagospodarowaniem. Zasada konstruowania suszarni słonecznych opiera się na wykorzystaniu popularnie stosowanych od wieloleci szklarni ogrodniczych, dostosowanych gabarytami do wyposażenia technicznego hali. Hale stanowią ocynkowane konstrukcje stalowe pokryte materiałem przepuszczającym promieniowanie słoneczne: poliwęglanem, folią polietylenową bądź szkłem. Najczęściej posiadają dwuspadziste dachy z uchylnymi oknami dachowymi. Suszarnie takie funkcjonują dzięki wykorzystaniu efektu cieplarnianego powstającego wewnątrz hali, a w przypadku hybrydowego również dodatkowemu ciepłu uzyskiwanemu ze źródeł niekonwencjonalnych.

Darmowa energia jest wszędzie wokół nas, to słońce nad nami, wiatr mierzwiący włosy, woda gruntowa, szemrzące strumyki i rwące rzeki czy też ścieki płynące systemem rur kanalizacyjnych. Kierując się zrównoważonym rozwojem, efektywnością oraz ekologicznymi zasadami funkcjonowania, nasze suszarnie wykorzystują jedynie odnawialne i odpadowe źródła energii z uwzględnieniem uwarunkowań lokalizacyjno-ekonomicznych. Dzięki systemom użytym do wspomagania suszenia, np. pompom ciepła, proces może być prowadzony niezależenie od warunków pogodowych, przez cały rok kalendarzowy.

Wbrew obiegowej opinii, osady doskonale przewodzą ciepło, co szczególnie ważne jest zwłaszcza w okresie zimowym. Ogrzewanie płaszczyznowe znacznie przyspiesza proces suszenia osadów, co potwierdzają wielokrotnie przeprowadzone przez nas badania. Dzięki stosowaniu instalacji wspomagających zapobiega się zamarznięciu osadów w suszarni, wydłużając czas suszenia i umożliwiając pracę przerzucarki osadów.

Suszenie osadów słońcem to aktualnie najtańszy sposób pozbycia się wody z osadów. Dla przykładu: odparowanie 1 tony wody w słonecznej suszarni wymaga zużycia około 25 - 30 kWh, a w suszarni konwencjonalnej bazującej na paliwach tradycyjnych ponad 800 kWh. Wysuszone osady zmniejszają ponad czterokrotnie swą objętość, dzięki czemu konsystencją przypominają suchą, gruzełkowatą ziemię. Ostateczny produkt nadaje się zarówno do szerokorozumianego przyrodniczego stosowania jak i do wykorzystania energetycznego.

Posiadając duże doświadczenie w przygotowaniu inwestycji proekologicznych jesteśmy w stanie przygotować kompletną dokumentację, obejmującą wszelkie uzgodnienia umożliwiające przystąpienie do realizacji solarnych czy hybrydowych suszarni osadów komunalnych wraz z wnioskami i pomocą w uzyskaniu dotacji dla ich realizacji.


Proponujemy Państwu:
  • analizę informacji nt. jakości oraz ilości osadów na oczyszczalni
  • opracowanie koncepcji o wcześniej przygotowane symulacje suszenia w zależności od lokalnych warunków meteorologicznych i lokalizacyjnych
  • przygotowanie wniosku o wydanie warunków lokalizacji inwestycji
  • opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  • opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko na środowisko
  • opracowanie projektu budowlanego oraz szczegółowe projekty wykonawcze wraz ze specyfikacją techniczną robót
  • opracowanie przedmiaru i kosztorysu wykonawczego
  • sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad realizacją suszarni
  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji

Wybrane inwestycje na zdjęciach:Informacja o nowych zasadach dotyczących cookies

ZAMKNIJ

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu zapewnienia jej prawidłowej funkcjonalności. Informujemy, że te pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu, z którego ta strona jest wyświetlana. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj. W każdej chwili możesz dokonać zmian dotyczących tych plików w swoim urządzeniu.


Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000717352.